PARADIGMA

Nápověda logo UCNK
Obecná nastavení
Výběr korpusu:?
Vypisuj:? Slovní tvary
lemmata
Minimalní frekvence:?

Pozor, znaménka "=", "==" a "!=" nemají stejnou platnost jako v např. v Bonitu! (viz nápověda)

1. instrukce:?
word ? lemma tag
2. instrukce:
word lemma tag
3. instrukce:
word lemma tag
4. instrukce:
word lemma tag
5. instrukce:
word lemma tag
6. instrukce:
word lemma tag
7. instrukce:
word lemma tag
8. instrukce:
word lemma tag
9. instrukce:
word lemma tagUPOZORNĚNÍ: Všechna data pocházejí z korpusů ÚČNK FF UK a jejich využití podléhá stejné licenci. Jelikož se jedná o reálná jazyková data, výsledky programu PARADIGMA mohou být ovlivněny konverzními chybami a překlepy.
Počet přístupů: 2552