SLOVOTVORBA

Obecná nastavení
Výběr korpusu:
Minimalní frekvence:
Počet vypisovaných výsledků: (pro všechny výsledky zadejte číslo větší než 2.000.000, vyhodnocení ale bude trvat dlouho)
Vynechávat duplicitní shodné části: Ano Ne

Program slouží k hledání dvojic slov, které se v něčem shodují a v něčem liší. Zadávají se proto dva vzory, v nichž je nutné specifikovat rozdíly pomocí závorek.

Například:

Zajímají nás slova, která mají stejnou slovotvornou konstrukci jako slova lovit a úlovek. Části, které se liší, budeme dávat do závorek, části oběma slovům společné, ponecháme bez závorek:
1. vzor: .*(it) - což odpovídá vzoru lov(it)
2. vzor: (ú).*(ek) - což odpovídá vzoru (ú)lov(ek)

Aby program pracoval správně, je třeba se vyvarovat používání závorek pro jiné účely (např. v rámci regulárních výrazů). Vzory by dále neměly obsahovat znaky středník (;) a procenta (%). Všechny tvary slov jsou programem převedeny na malá písmena, nemá proto smysl zadávat dotaz, v kterém by byla velká písmena.

Pozor! Zpracování dotazu může trvat poměrně dlouho!

1. vzor:
2. vzor: