Český národní korpus Vítá vás server TRNKA

lupa
Webová rozhraní pro poštu: Roundcube nebo stará (dobrá?) Veverka.

 
lupa Dedikace výstupů z PRVOUKu:
  • Tato práce /tato kniha, tato studie/* vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P11 Český národní korpus, podprogram Český národní korpus.
  • This thesis /this book, this study/* was written within the Programme for the Development of Fields of Study at Charles University, No. P11 Czech national corpus, sub-programme Czech national corpus.
* vyberte z nabídky
lupa  Dedikace výstupů z Infrastruktury: (není stanoveno přesně, uvedené znění je příklad)
  • Tento článek vznikl při realizaci projektu Český národní korpus (LM2015044) financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivity Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.
  • This paper resulted from the implementation of the Czech National Corpus project (LM2015044) funded by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the framework of Large Research, Development and Innovation Infrastructures.
lupa  Vizuální styl projektu Český národní korpus:


lupa Databáze sond mluveného jazyka.

 
lupa Harmonogram interních seminářů ÚČNK.

 
lupa Korpusový ownCloud. Informace o tom, co je to ownCloud, najdete zde.


lupa Redmine - software pro řízení projektů.

 
lupa Pracovní kopie webu ucnk.ff.cuni.cz.